LEIF HOLMSTRAND

WRITER MUSICIAN ARTIST

LEIF HOLMSTRAND: Swedish artist, musician, writer. A Malmö resident since 1997. Work is currently being done on physical topics such as body essentialism and household waste, distorted through pictorial and linguistic filters of paranoia and phantasm. Heavy sculptural installation pieces built out of garbage, textiles and manipulated cut-up furniture may alternate with sound installation, still image and video. Performance also plays an important part in this body of work. A lot of the projects are small fragments of a much larger, possibly collective queer activist pursuit. Born 1972.

LEIF HOLMSTRAND: Konstnär, även verksam som musiker och författare, bosatt i Malmö sedan 1997. Jobbar med fysiska teman som kroppslighet och avfall, men förvrängda genom ett bildmässigt och språkligt filter av paranoia och fantasmer. Tunga skulpturala installationsverk baserade på sopor, textilier och manipulerade delar av möbler kan varvas med ljudinstallationer, foto och video. Performance utgör en viktig del av det sammantagna konstnärskapet. Många projekt ingår i en större, eventuellt kollektiv queeraktivistisk strävan. Född 1972. Fotot: Sara Forsström med skulptur av Leif Holmstrand, fotograferad av Andreas Poppelier.